Skip to main content

Table 1 Primers used in this study

From: Antiviral activity of diallyl trisulfide against H9N2 avian influenza virus infection in vitro and in vivo

Gene name Primer sequences for genes in A549 cells (5′–3′) Primer sequences for genes in mice (5′–3′)
IL-6 F-TCCACAAGCGCCTTCGGTCCAG F-GAGGATACCACTCCCAACAGACC
  R-CTCAGGGCTGAGATGCCGTCG R-AAGTGCATCATCGTTGTTCATACA
TNF-α F-ATGAGCACAGAAAGCATGATC F-CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA
  R-TACAGGCTTGTCACTCGAATT R-TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC
RIG-I F-TCCTTTATGAGTATGTGGGCA F-CGGTCGCTGATGAAGGCA
  R-TCGGGCACAGAATATCTTTG R-TACGGACATTTCTGCAGG
IFN-β F-TGGGACGGGGCTTGAATACTGCCTCCA F-AGAAAGGACGAACATTCGGAAAT
  R-TCCTTGGCCTTCAGGTAATGCAGA R-CTTGGATGGCAAAGGCAGTG
GAPDH F-ATGACCTTGCCCACAGCC F-TCACCACCATGGAGAAGGC
  R-CCCATCACCATCTTCCAG R-GCTAAGCAGTTGGTGGTGCA
IRF3 F-TACGTGAGGCATGTGCTGA /
  R-AGTGGGTGGCTGTTGGAAAT /
M F-ATGAGYCTTYTAACCGGGTCGAAACG /
  R-TGGACAAANCGTCTACGCTGCAG /