Skip to main content

Table 2 Primers designed for XYBX1332

From: Genetic diversity of the Yokose virus, XYBX1332, isolated from bats (Myotis daubentonii) in China

Primers Sequences (5′ - 3′) Sites
Yok-F1 5’ TTTGCGTGCTAGTCGCTGAG 3’ 9–37
Yok-R1 5’ TATCCTTTGCCGTAAGAGTGA 3’ 1119–1139
Yok-F2 5’ CCCTGCATACAGCACTCATT 3’ 995–1014
Yok-R2 5’ GCCTTTCATTGTCAGTCCCT 3’ 1880–1898
Yok-F3 5’ GGCTGGAGCTACTAGAATTACG 3’ 1781–1803
Yok-R3 5’ TCACTGATGCTATTTCCCTTG 3’ 2613–2633
Yok-F4 5’ AGGCGTGAAATCAAGTGT 3’ 2505–2422
Yok-R4 5’ CATACCAGCATTCATT 3’ 3459–3474
Yok-F5 5’ CAGTAAGAGGGGACCATCAGT 3’ 3353–3573
Yok-R5 5’ ATAGCACAGCAATAGCACAGAA 3’ 4356–4377
Yok-F6 5’ TGGAATGACGGTGATAGGAG 3’ 4238–4257
Yok-R6 5’ GGCAATGGCTGAAACAAAT 3’ 5120–5138
Yok-F7 5’ ATAGTCAACAAACAAGGGGAAGT 3’ 5037–5059
Yok-R7 5’ CAGAGGAAGCAGTTATTGGAAGT 3’ 5976–5998
Yok-F8 5’ TACCCGTGGAAAGAGTGATAGA 3’ 5869–5890
Yok-R8 5’ GCATAGAATAAAGAAGACAAGCATA 3’ 6815–6839
Yok-F9 5’ CCAGGATGACATTGGCTTTT 3’ 6703–6720
Yok-R9 5’ CAGCAGCACCGTCTTGGA 3’ 7819–7836
Yok-F10 5′ AGGTGAGATGTGGAAGAAGGA 3’ 7700–7720
Yok-R10 5’ AGGAGCGGTATGGGTGG 3’ 8586–8602
Yok-F11 5’ GATTCAGGGACCAGAAGTGTT 3’ 8454–8474
Yok-R11 5’ CTCCTTTCAATGGTCTTTCAACTCT 3’ 9438–9462
Yok-F12 5’ TCTTGGCTGAAGCGGTAAT 3’ 9367–9385
Yok-R12 5’ CAGACTCTATTCCATACATCAAGC 3’ 10,135–10,158
Yok-F13 5’ CGATCAATTCTTCAGTGCCAATA 3’ 10,018–10,040
Yok-R13 5’ CGTCCAAACAAGAGGAAAAT 3’ 10,526–10,545