Skip to main content

Table 3 Predicted promoter sequences found in intergenic regions in the ØVC8 genome using the PromoterHunter program

From: Genetic characterization of ØVC8 lytic phage for Vibrio cholerae O1

Promoter ORF Position 5' - 35 - 10 3'
1 1 39373…39422 ATGTAACGGT-GGTTGACA-CAGAGCCAGAGGTGTG-CTATAAT-GGAGGTAAG
2 8 5551…5601 AGAGTCCGGA-AACGGGTA-GCTCAAATCGATATTA-ACAATCT-TTTAGGAAAA
3 9 6593…6641 GATTAGGG-TGTGTCGACA-TCGACACACCTCTTT-TTATTGG-AGAATACAT
4 22 21652…21701 AACCCTTGA-TTTTTTACC-GCACCGTGAAGGGTG-CAAAGAG-GCAGGAGAAA
5 27 24113…24153 AAGAATAGGG-TGTCGACG-TCGACACCCACAAC-ACACAAGAG-GAAACACA
6 31 29193…29235 GGGGTGTCGA-CGTCGACA-CCCCCTCTTTACTGG-AGAGACT-TAA
7 32 30075…30118 C-AAGTAACG-AAGCAACTAGTAACGAAA-TAACTGT-CAATGGAGAC
8 34 32127…32178 CCAACTAGCC-TCTTGGGT-TGGTGCAGTTCTTCAAC-CTAACCC-AATGCAAGCA
9 36 33231…33280 TGTCGCCCAC-CCTTTAGC-TATCCAACCAAACCA-ATCGTAG-GAGCACGACG
10 40 35422…35472 CTGCAATAGA-GCTTGACG-CGCGCCCATATGTATGTT-ATAATAG-GTGTGTCG
11 42 36449…36500 TTGTCGCAAT-CTTTTATT-TGGGGGAGGGCGTGTCC-CTCCTGT-CTCAACTAGT
12 44 37139…37158 CAATGGTGTC-GACGGTCG-ACACACCCCGAACAC-GTAAGGA-GTCCGAA
13 46 38150…38200 TTGCAAGGGT-ACTTGACA-GGCATCCGAAAGTGTG-TTAAAAT-AAGAACACAA
14 47 38040…38092 CTTGCTTGCT-GACCACCA-CTCTGGTGTTTAGTTCGT-AGCTGCT-TGTGCTGCTC
15 48 39031…38080 TCGGTCACAA-AATGTTCG-AAATGTGACAAAACT-CACATCT-TTGACACACG
  1. Sequences in bold correspond to −10 and −35 regions